Cyfrowykalendarz.pl realizuje projekt "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań TIK zwiększających efektywność funkcjonowania firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa" finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności oraz innowacyjnego potencjału firmy poprzez implementacje do przedsiębiorstwa dedykowanych rozwiązań TIK. Wartość projektu: 117.000,00 zł, wkład Funduszy Europejskich: 52.650,00 zł.